Ohlášky farnosti Nový Jičín

týden od 7.8. do 14.8.2022

Bohoslužby

Bohoslužby

DEN LITURGICKÁ OSLAVAKOSTEL…HOD… ÚMYSLY MŠE SV., POBOŽNOSTI
Neděle 7.8.19. neděle v mezidobíFK  7.30za + Anežku a Vojtěcha Urbanových a živou a + rodinu
  FK10.00za farníky zvl. za požehnanou úrody a dostatečný déšť
  ŠK18.30za + Karla Škvareka, živou a + rodinu
Pondělí 8.8.sv. Dominika, knězeFK  6.45za + Milana Procházku
Úterý
9.8.
svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, p. a muč., patronky EvropyFK  6.45na dobrý úmysl dárce
  ŠK18.00bohoslužba slova se svatým přijímáním
Středa 10.8.svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníkaFK  6.45na dobrý úmysl dárce
Čtvrtek 11.8. sv. Kláry, panny ŠK18.00za živé a + členy Rytířstva Neposkvrněné
Pátek 12.8. FK  6.45za živé a + dobrodince a členy společenství modlitby
Sobota 13.8.památka P. MarieFK  6.45za + Jiřinu Vlčkovou a duše v očistci
  ŽL  8.00za + Boženu Horákovou, + sestru, bratra, švagra, bratrance a + rodiče z obou stran
   16.00mše sv. v nemocnici v kapli sv. Rafaela
Neděle 14.8.  20. neděle v mezidobí ve farním kostele hl. pouť  FK  7.30za farníky zvl. za všechny dary a milosti patronky naší farnosti P. Marie skrze vedení a doprovázení k Ježíši a hojnost Božího požehnání
  FK10.00za + Marii Habáňovou, + syna Štěpána a duše v očistci
  ŠK18.30za + Karla Chobota

OZNÁMENÍ

  • Příští neděli hlavní pouť k P. Marii Nanebevzaté ve farním kostele. Mše sv. bude celebrovat zástupce o. biskupa delegát ad omnia P. Jan Czudek. V 15.00 hod. odpoledne bude ve farním kostele sv. požehnání a po něm při dobrém počasí se přesuneme na farní zahradu, kde bude připravený skákací hrad pro děti a drobné občerstvení. Kdo by se chtěl připojit s přípravou něčeho slaného nebo sladkého, může přinést přímo na faru.

Print Friendly, PDF & Email