Příprava snoubenců 2024

Příprava snoubenců

Průběh přípravy

Přípravu na manželství zajišťuje Centrum pro rodinu Kopřivnice, z.s.

V roce 2024 bude příprava probíhat v měsících únor, duben, červen a říjen. Snoubenci absolvují čtyři na sebe navazující setkání s lektory v měsíci, který si zvolí. Součástí přípravy je také absolvování přednášky Rodinné finance nebo Přirozené plánování rodičovství.

Příprava probíhá v Katolickém domě v Kopřivnici na adrese Štramberská 378. Na přípravu je potřeba se předem přihlásit pomocí formuláře, který najdete na webových stránkách Centra pro rodinu Kopřivnice v sekci Příprava snoubenců.

Zde také najdete podrobnější informace o průběhu příprav a tématech setkání. Po přihlášení budete kontaktováni pracovnicí centra, která Vám upřesní jakou formou a ve kterých termínech bude Vaše příprava probíhat.